Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

Admissió Cicles Formatius 2023-2024

El procés d’admissió als cicles formatius de formació professional en el règim presencial pel curs 2023-2024 estarà obert de l’1 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos i la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: fp.caib.es, per la qual cosa es recomana que per fer el tràmit d’admissió han d’estar donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

- Usuari Gestib

- Autenticació mitjançant Cl@ve

Teniu més información sobre aquests dos sistemes al següent ENLLAÇ

Informació general i página web de Formació Professional CAIB: ENLLAÇ

Més informació dels Cicles Formatius que s'oferten al nostre centre: ENLLAÇ

PUBLICACIÓ QUALIFICACIONS PROVES LLIURES CICLES FORMATIUS 2023

S'aniran publicant les qualificacions de les proves lliures de cicles formatius 2023, d'acord amb el calendari establert. En el mateix document constarà la data màxima de sol·licitud de reclamació i la data de la publicació definitiva dels resultats.

Es pot anar consultant la graella de qualificacions en el següent ENLLAÇ

ESCOLARITZACIÓ 2023-2024: Llistes definitives adscripció

D’acord amb l’Annex 2, punt 1 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm. 28 de 04/03/2023), i de l’art. 20 de Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears  (BOIB Núm. 45 del 09/04/2016), en tot allò que no s'oposi a l'anterior decret.(BOIB núm. 45 de 09/04/2016) publiquem la llista definitva de les puntuacions del procés d’adscripció a ESO

 Per consultar la llista, clicar al següent ENLLAÇ

 https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/

 S’ha de formalitzar matrícula en el centre del 23 al 30 de juny. Es considera que els alumnes que no han formalitzat la matrícula en el període establert renuncien a la plaça sol·licitada.

Proves Lliures Cicles Formatius 2023: Llistes definitives persones inscrites

D'acord a l'article 14 de l'Annex 1 de la resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 7 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l'organització (BOIB núm. 19 de 11/02/2023), publiquem la llista definitiva de persones inscrites, que podeu consultar seguidament:

-Persones inscrites al CFGM Farmàcia i Parafarmàcia: ENLLAÇ

-Persones inscrites al CFGS Dietètica: ENLLAÇ

 També publiquem:

-El calendari del desenvolupament de les proves, estris necessaris i Aules on es faran els exàmens: ENLLAÇ

NOVETAT -Orientacions i bibliografia i tipologia de l'examen: ENLLAÇ

NOVETAT -E-mail del professorat: ENLLAÇ