Erasmus+

El projecte “EuroFP Balears VII (2023-1-ES01-KA121-VET-000131830)”està cofinançat per la Unió Europea. Les opinions i punts de vista expressats en aquesta web només comprometen el seu(s) autor(s) i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea ni els del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE). Ni la Unió Europea ni l'Agència Nacional SEPIE en poden ser considerats responsables.

GRAU MITJÀ I FP BÀSICA

Per una banda,  participam en el consorcis que gestiona la DG de Primera Infància i Innovació Educativa de la Conselleria d'Educació del Govern Balear.

Des del curs 2019-2020 participam en el projecte EUROFP BALEARS V i acabam de demanar la participació en el proper EUROFP BALEARS VI.

 

GRAU SUPERIOR

Durant el curs 2020-2021 es va fer la sol·licitud de la Carta Erasmus per Educació Superior (ECHE).

L'octubre del 2021 ens han notificat la concessió de la Carta Erasmus per Educació Superior pel període 2021-2027, la qual ens permetrà gestionar projectes per a la mobilitat del nostre alumnat i professorat del Cicle Formatiu de Grau Superior de Dietètica i Nutrició. 

 

 

 

Visitau el nostre web-sites sobre els projectes europeus en els que participam