Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

Proves Lliures Cicles Formatius 2023: Llistes definitives persones inscrites

D'acord a l'article 14 de l'Annex 1 de la resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 7 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l'organització (BOIB núm. 19 de 11/02/2023), publiquem la llista definitiva de persones inscrites, que podeu consultar seguidament:

-Persones inscrites al CFGM Farmàcia i Parafarmàcia: ENLLAÇ

-Persones inscrites al CFGS Dietètica: ENLLAÇ

 També publiquem:

-El calendari del desenvolupament de les proves, estris necessaris i Aules on es faran els exàmens: ENLLAÇ

NOVETAT -Orientacions i bibliografia i tipologia de l'examen: ENLLAÇ

NOVETAT -E-mail del professorat: ENLLAÇ