Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

ESCOLARITZACIÓ 2023-2024: Llistes definitives adscripció

D’acord amb l’Annex 2, punt 1 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm. 28 de 04/03/2023), i de l’art. 20 de Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears  (BOIB Núm. 45 del 09/04/2016), en tot allò que no s'oposi a l'anterior decret.(BOIB núm. 45 de 09/04/2016) publiquem la llista definitva de les puntuacions del procés d’adscripció a ESO

 Per consultar la llista, clicar al següent ENLLAÇ

 https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/

 S’ha de formalitzar matrícula en el centre del 23 al 30 de juny. Es considera que els alumnes que no han formalitzat la matrícula en el període establert renuncien a la plaça sol·licitada.

PUBLICACIÓ QUALIFICACIONS PROVES LLIURES CICLES FORMATIUS 2023

S'aniran publicant les qualificacions de les proves lliures de cicles formatius 2023, d'acord amb el calendari establert. En el mateix document constarà la data màxima de sol·licitud de reclamació i la data de la publicació definitiva dels resultats.

Es pot anar consultant la graella de qualificacions en el següent ENLLAÇ

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA DE SELECCIONATS PER A UNA BECA DE MOBILITAT ERASMUS+ D'OPORTUNITAT DIGITAL

La comissió de mobilitat a l'FP publica la llista definitiva de persones seleccionades per a la concessió d'una beca de mobilitat Erasmus+ per professorat de Grau mitjà i grau bàsic per dur a terme una formació d'Oportunitat Digital, en el marc del projecte EUROFP BALEARS VI gestionat per la Conselleria d'Educació. 

Enllaç a les llistes AQUI

El programa ERASMUS+ està finançat per la Unió Europea

Proves Lliures Cicles Formatius 2023: Llistes definitives persones inscrites

D'acord a l'article 14 de l'Annex 1 de la resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 7 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l'organització (BOIB núm. 19 de 11/02/2023), publiquem la llista definitiva de persones inscrites, que podeu consultar seguidament:

-Persones inscrites al CFGM Farmàcia i Parafarmàcia: ENLLAÇ

-Persones inscrites al CFGS Dietètica: ENLLAÇ

 També publiquem:

-El calendari del desenvolupament de les proves, estris necessaris i Aules on es faran els exàmens: ENLLAÇ

NOVETAT -Orientacions i bibliografia i tipologia de l'examen: ENLLAÇ

NOVETAT -E-mail del professorat: ENLLAÇ
 

Proves Lliures Cicles Formatius 2023: Llistes provisionals persones inscrites

D'acord a l'article 12 de l'Annex 1 de la resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 7 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l'organització (BOIB núm. 19 de 11/02/2023), publiquem la llista provisional de persones inscrites.

Així mateix, i d'acord amb l'article 13 de l'esmentada Resolució, els interessats disposen dels dies 22, 23, i 24 per presentar reclamació contra la relació provisional de persones inscrites.

Llistes persones inscrites al CFGM Farmàcia i Parafarmàcia, cliclau damunt l’ENLLAÇ

Llistes persones inscrites al CFGS Dietètica, cliclau damunt l'ENLLAÇ