Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

Reunions per a famílies inici curs Cicles Formatius

Us informam que el proper dijous dia 19 d'octubre a les 19:30h hi haurà la reunió d'inici de curs amb el/la tutor/a dels vostres fills matriculats a estudis de formació professional de grau bàsic i grau mitjà.
La trobada serà a la sala d'actes del centre.

ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2023-2024: 2a FASE LISTES DEFINITIVES ADMESOS

D’acord amb l’article 41 de la Normativa d'admissió a cicles formatius 2023-2024, publiquem la llista definitiva de persones admeses a la 2a Fase. També es publiquen les llistes de les persones que han entrat en segones i següents opcions.

·       En aquestes llistes s’indica el centre on s’ha obtingut RESERVA DE PLAÇA

·       Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

·       Les llistes estan diferenciades per a cada una dels dos grups.

LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2023-2024 2a FASE

Estudis

1a opció

2es i successives opcions

Instruccions matrícula en línea

CF Grau Bàsic  Serveis Comercials

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

 

ENLLAÇ

CFGS Dietètica

ENLLAÇ

 

ENLLAÇ

CFGS Màrqueting i Publicitat

ENLLAÇ

 

ENLLAÇ

Per visualitzar la consulta individual del resultat del procés, clicau al següent ENLLAÇ

Reclamacions: D’acord amb l’article 41.5 de l’esmentada resolució, es podrà interposar recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista.

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA: Les persones que constin a les llistes definitives de persones admeses i que apareguin amb RESERVA DE PLAÇA, hauran de formalitzar la matrícula els dies 21 i 22 de setembre de 2023.

IMPORTANT: Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Altra informació a tenir en compte:

  • Inici classes: Les classes s’inicien dia 22 de setembre. Podeu consultar l’horari de la jornada d’acollida en el següent ENLLAÇ

A partir de dia 27 de setembre, les persones que no han obtingut cap plaça en les llistes definitives de la Fase 2a i volen optar a cursar algun cicle del nostre centre en el qual han quedat vacants, hauran de contactar amb la Delegació Territorial d’Educació a Menorca. 

 

ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2023-2024: 2a FASE LLISTES PROVISIONALS

D’acord amb l’article 39 de l’Annex 1 del procediment d'admissió a cicles formatius 2023-2024 publiquem la llista provisional de la 2a fase amb la baremació.

·       En aquestes llistes NO SURT RESERVA DE PLAÇA, tan sols la baremació aplicada.

·       Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

·       Els sol·licitants han de comprovar que les opcions indicades i la baremació són correctes.

·       Els sol·licitants surten agrupats per cada un dels grups d’aquesta 2a fase.

LLISTES PROVISIONALS ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2023-2024 2a FASE

FP Bàsica Serveis Comercials

ENLLAÇ

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

CFGS Dietètica

ENLLAÇ

CFGS Màrqueting i Publicitat

ENLLAÇ

També es consultable des de la pàgina web d'FP: ENLLAÇ

Reclamacions: D’acord amb l’article 40 de l’esmentada resolució, es poden presentar reclamacions del 13 al 15 de setembre de 2023.

Si l’usuari ha fet la sol·licitud telemàticament i vol presentar una reclamació, també ho pot fer telemàticament fent servir usuari i contrasenya Cl@ve/Gestib. En cas contrari, ho pot fer directament amb el centre educatiu escollit en 1a opció.

Les llistes definitives es publicaran el proper dia 21 de setembre.

ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2023-2024: 2a FASE

La 2ª Fase del procés d’admissió als cicles formatius de formació professional en el règim presencial pel curs 2023-2024 estarà oberta de l’1 al 7 de setembre de 2023, ambdós inclosos i la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: fp.caib.es, per la qual cosa es recomana que per fer el tràmit d’admissió han d’estar donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

- Usuari Gestib

- Autenticació mitjançant Cl@ve

Teniu més información sobre aquests dos sistemes al següent ENLLAÇ

Tràmit admissió 2a Fase emplenable des de la página web de Formació Professional CAIB: ENLLAÇ

JORNADA ACOLLIDA CICLES FORMATIUS 2023-2024

Us informam que el proper divendres 22 de setembre donarà inici el curs de formació professional.

La primera jornada serà una acollida a la sala d'actes del centre amb els següents horaris:

CICLE FORMATIU

1r Curs

2n Curs

Grau Bàsic Serveis Comercials

9:00h a 11:00h

9:00h a 10:00h

Grau Mitjà Activitats Comercials

10:00h a 12:00h

10:00h a 11:00h

Grau Mitjà Farmàcia i Parafarmàcia

10:00h a 12:00h

10:00h a 11:00h

Grau Superior Dietètica

11:00h a 13:00h

11:00h a 12:00h

Grau Superior Màrqueting i publicitat

11:00h a 13:00h

 

 

JORNADA ACOLLIDA ESO/BATX 2023-2024

El proper dilluns dia 11 de setembre s’inicien les activitats lectives dels diferents grups d’ESO i Batxillerat, amb l’horari següent:

Grups

Horari

Llista Grups

1r ESO

De 9.00h a 13.00h

ENLLAÇ

2n ESO

De 10.00h a 13.00h

ENLLAÇ

3r ESO

De 10.15h a 13.00h

ENLLAÇ

4t ESO

De 10.30h a 13.00h

ENLLAÇ

1r i 2n de Batxillerat

D’11.00h a 13.00h

ENLLAÇ 1r BATX

ENLLAÇ 2n BATX

 

Llistes de Grups: Es poden consultar a l'enllaç de la graella anterior

Las classes començaran amb normalitat dimarts dia 12 de setembre a les 8.00h .

ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2023-2024: LLISTES DEFINITIVES ADMESOS

D’acord amb la normativa d’admissió a cicles formatius 2023-2024, publiquem la llista definitiva de persones admeses. També es publiquen les llistes de les persones que han entrat en segones i següents opcions, així com la llista d'espera.

Reclamacions: D’acord amb l’article 28.6 de l’esmentada resolució, es podrà interposar recurs d’alçada davant el director general de formació professional en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista.

·       En aquestes llistes s’indica el centre on s’ha obtingut RESERVA DE PLAÇA.

·       Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

·       Les llistes estan diferenciades per a cada una de les 3 vies d’accés

LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2023-2024

 

Estudis

1a opció

2es i successives opcions

Instruccions matrícula en línea

FP Bàsica Serveis Comercials

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

ENLLAÇ

ENLLAÇ

Llista d’espera Farmàcia

ENLLAÇ

 

 

CFGS Dietètica

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGS Màrqueting i Publicitat

ENLLAÇ

ENLLAÇ

Per visualitzar la consulta individual del resultat del procés, clicau al següent ENLLAÇ

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA: Les persones que constin a les llistes definitives de persones admeses i que apareguin amb RESERVA DE PLAÇA, hauran de formalitzar la matrícula en el centre on s’ha obtingut plaça els dies 19, 20 i 21 de juliol de 2023. En el nostre centre, la matrícula es farà en línea. S’han de seguir les instruccions clicant a l’Enllaç “Instruccions matrícula en línea”)

IMPORTANT: Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Les persones que no han obtingut cap plaça en les llistes definitives i volen optar a cursar algún cicle en el qual han quedat vacants, o les persones que volen millorar l’opció obtinguda a la 1a Fase, han de tornar a participar a la 2ª Fase del procés d’admissió a cicles formatius (de l’1 al 7 de setembre). Dia 31 de juliol, es publicarà a la WEB d’FP, la relació dels cicles i les places que han quedat vacants un cop finalitzada la 1ª Fase del procediment.

Altra informació a tenir en compte un cop formalitzada la matrícula:

  • Llibres de text: al primer curs dels nostres cicles formatius no s’empren llibres de text.
  • Inici classes: Les classes s’inicien dia 22 de setembre.
  • A principi de curs, el centre us regalarà a l’alumnat una Agenda escolar i un Boc’n’Roll