Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2023-2024: LLISTES DEFINITIVES ADMESOS

D’acord amb la normativa d’admissió a cicles formatius 2023-2024, publiquem la llista definitiva de persones admeses. També es publiquen les llistes de les persones que han entrat en segones i següents opcions, així com la llista d'espera.

Reclamacions: D’acord amb l’article 28.6 de l’esmentada resolució, es podrà interposar recurs d’alçada davant el director general de formació professional en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista.

·       En aquestes llistes s’indica el centre on s’ha obtingut RESERVA DE PLAÇA.

·       Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

·       Les llistes estan diferenciades per a cada una de les 3 vies d’accés

LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2023-2024

 

Estudis

1a opció

2es i successives opcions

Instruccions matrícula en línea

FP Bàsica Serveis Comercials

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

ENLLAÇ

ENLLAÇ

Llista d’espera Farmàcia

ENLLAÇ

 

 

CFGS Dietètica

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGS Màrqueting i Publicitat

ENLLAÇ

ENLLAÇ

Per visualitzar la consulta individual del resultat del procés, clicau al següent ENLLAÇ

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA: Les persones que constin a les llistes definitives de persones admeses i que apareguin amb RESERVA DE PLAÇA, hauran de formalitzar la matrícula en el centre on s’ha obtingut plaça els dies 19, 20 i 21 de juliol de 2023. En el nostre centre, la matrícula es farà en línea. S’han de seguir les instruccions clicant a l’Enllaç “Instruccions matrícula en línea”)

IMPORTANT: Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Les persones que no han obtingut cap plaça en les llistes definitives i volen optar a cursar algún cicle en el qual han quedat vacants, o les persones que volen millorar l’opció obtinguda a la 1a Fase, han de tornar a participar a la 2ª Fase del procés d’admissió a cicles formatius (de l’1 al 7 de setembre). Dia 31 de juliol, es publicarà a la WEB d’FP, la relació dels cicles i les places que han quedat vacants un cop finalitzada la 1ª Fase del procediment.

Altra informació a tenir en compte un cop formalitzada la matrícula:

  • Llibres de text: al primer curs dels nostres cicles formatius no s’empren llibres de text.
  • Inici classes: Les classes s’inicien dia 22 de setembre.
  • A principi de curs, el centre us regalarà a l’alumnat una Agenda escolar i un Boc’n’Roll