CONVOCATÒRIA MATRÍCULA PROVES EOIES 2018-2019

Informem que s'ha publicat la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 8 de gener de 2019 per la qual es convoquen les proves de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’alumnat d’educació secundària dins del pla de col·laboració EOIES del curs 2018-19. ENLLAÇ A LA RESOLUCIÓ

Els pares dels alumnes participants estan convocats a una reunió informativa sobre les proves EOIES, que tindrà lloc dia 16 de gener a les 19 hores a l'aula de 4t B.

El termini de matrícula per a la realització de les proves és del 22 de gener al 5 de febrer, ambdós inclosos.

Juntament amb el full d'inscripció, s'haurà d'adjuntar fotocópia del DNI en vigor, fotografia tamany carnet, resguard de pagament de taxes, segons els següents criteris:

Taxes inscripció ordinària: 22,80 euros. ENLLAÇ A LA WEB ATIB PER FER EL PAGAMENT

Taxes inscripció bonificada del 50%: 11,40 euros (famílies nombroses i monoparentals de categoria general i s'haurà d'acreditar documentalment aquesta circumstància). ENLLAÇ A LA WEB ATIB PER FER EL PAGAMENT

Tutorial del pagament de taxes mitjançant la web d'Agència Tributària de les Illes Balears 8ATIB): ENLLAÇ

Exempció del pagament de taxes les persones que es troben en alguna de les següents circumstàncies i que s'hauran de justificar documentalment: situació d'Atur, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere, situació de vulnerabilitat econòmica especial, víctimes d'actes terroristes.

Per accedir al PowerPoint de la reunió informativa, clicau a l'ENLLAÇ