Carrera contra la Fam - 19 maig2017

Aquí teniu un enllaç als videos de diversos moments del dia de la carrera contra la fam:

Videos Carrera contra la fam 2017