Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2023-2024: LLISTES PROVISIONALS SOL·LICITANTS

D’acord amb l’article 26 de l’Annex 1 de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de març de 2023 per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en modalitat presencial per al curs escolar 2023-2024 (BOIB núm. 34 de 16/03/2023), publiquem la llista provisional de persones sol·licitants.

·       En aquestes llistes NO SURT RESERVA DE PLAÇA, tan sols la baremació aplicada.

·       Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

·       Els sol·licitants han de comprovar que les opcions indicades i la baremació són correctes.

·       Les llistes estan diferenciades per a cada una de les 3 vies d’accés

LLISTES PROVISIONALS ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2023-2024

FP Grau Bàsic Serveis Comercials

ENLLAÇ

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

ENLLAÇ

CFGS Dietètica

ENLLAÇ

CFGS Màrqueting i Publicitat

ENLLAÇ

També es pot fer la consulta des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP: AQUI

Reclamacions: D’acord amb l’article 27 de l’esmentada resolució, es poden presentar reclamacions del dia 10 al 12 de juliol de 2023.

Si l’usuari ha fet la sol·licitud telemàticament i vol presentar una reclamació, també ho pot fer telemàticament fent servir usuari i contrasenya Cl@ve/Gestib. En cas contrari, ho pot fer directament amb el centre educatiu escollit en 1a opció.

LES LLISTES DEFINITIVES ES PUBLICARAN EL PROPER DIA 19 DE JULIOL.