Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

ESCOLARITZACIÓ 23-24: LLISTES PROVISIONALS ADMISSIÓ BATXILLERAT

D’acord amb l’Annex 2, punt 1 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm. 28 de 04/03/2023), publiquem la llista provisional de les puntuacions del procés d’admissió a Batxillerat.

Els dies 7 a 11 de juliol es prodran presentar reclamacions a les esmentades llistes.

Per consultar la puntuació, clicar al següent ENLLAÇ i també les llistes en el següent ENLLAÇ

Les llistes definitives es publicaran el proper dia 14 de juliol.